Zálohování

Data projektů jsou uložena především v databázi a připojené soubory jsou uloženy na souborovém systému. Součástí MyTrees je i několik pomocných programů, které usnadňují jejich zálohování. Všechny programy jsou umístěny v instalačním adresáři.

mytrees-db-dump.exe

Tento program uloží do zadaného adresáře dump databáze a nakopíruje do něj také připojené soubory. V adresáři vytvoří soubor Data.sql, který obsahuje dump databáze a adresář Media, který obsahuje připojené soubory. Parametr --use-prefs řekne programu, aby použil skutečné parametry připojení k databázi a lokaci připojených souborů místo přednastavených hodnot.

mytrees-db-dump.exe --use-prefs --path=C:\NazevAdresare

mytrees-db-restore.exe

Tento program obnoví obsah databáze z dumpu a obnoví připojené soubory. Program očekává, že parametr path by měl obsahovat cestu k adresáři, jehož obsah byl vytvořen pomocí programu mytrees-db-dump.exe.

mytrees-db-restore.exe --use-prefs --path=C:\NazevAdresare

Pokud jste obnovili obsah databáze z dumpu, který byl vytvořen starší verzí MyTrees, doporučujeme po obnovení provést aktualizaci databáze.

mytrees-db-dump-only-sql.exe

Tento program funguje stejně jako mytrees-db-dump.exe, ale uloží do zadaného adresáře pouze dump databáze, připojené soubory už nekopíruje.

mytrees-db-dump-only-sql.exe --use-prefs --path=C:\NazevAdresare

mytrees-backup.exe

Tento program je variantou programu mytrees-db-dump-only-sql.exe s tím rozdílem, že soubor Data.sql je zazipován a název výsledného archivu obsahuje aktuální časovou známku. Program je proto vhodný pro pravidelné zálohování. Předpokládá se, že připojené soubory budou zálohovány zvlášť pomocé některého standardního řešení.

mytrees-backup.exe --use-prefs --path=C:\NazevAdresare