Uživatelská příručka programu MyTrees

Některé popisované funkce programu nemusí být k dispozici v závislosti na licenci a smluvních podmínkách.

Práce s daty

Práce s daty probíhá v hlavním okně, které se otevře po startu aplikace a přihlášení.

Práce s mapou

Práce s mapou probíhá v samostatném mapovém okně.

Administrace