Aktualizace databáze

Po instalaci nové verze MyTrees nebo po obnovení dat pomocí programu mytrees-db-restore.exe je nezbytné aktualizovat databázi. Důvodem pro tento krok jsou zejména možné změny ve struktuře databáze.

Krok 1

Tento krok vynechejte pokud instalujete samotné MyTrees a okno "Průvodce nastavením aplikace MyTrees" se otevřelo automaticky.

Přejděte do instalační složky (obvykle C:\Program Files\MyTrees) a spusťte program mytrees_init.exe. Objeví se následující dialog.

Screenshot

Krok 2

Kliknutím na tlačítko Next se přesunete na další obrazovku. Tady vyberte volbu Aktualizovat databázi.

Screenshot

Krok 3

Kliknutím na tlačítko Next se přesunete na další obrazovku. Vyplněné údaje ponechte beze změny.

Screenshot

Krok 4

Kliknutím na tlačítko Next se přesunete na další obrazovku. Tato stránka obsahuje pouze informativní text a poskytuje možnost rozmyslet se, jestli chcete skutečně pokračovat. Pomocí tlačítka Back je možné se vrátit a změnit libovlná nastavení.

Screenshot

Krok 5

Kliknutím na tlačítko Next se přesunete na další obrazovku. Na této obrazovce začně aktualizační proces. Je na ní ukazatel průběhu a textové pole, které ukazuje, co se právě provádí.

Screenshot

Krok 6

Jakmile se v textovém políčku ukáže nápis Aktualizace databáze uspěšně dokončena, můžete klinout na tlačítko Next. To ukončí program. Vaše databáze bude aktuální.

Screenshot