Zobrazení nálepek

Aby se v ogranizační stuktuře objevily vytvořené nálepky je nutné tuto volbu explicitně zapnout. Je důležité vědět, že pokud jsou zobrazené nálepky, nejsou zobrazené katastry a naopak. Dialog, ve kterém se viditelnost nálepek nastavuje se zobrazí po stisku na ikonu, která je umístěna v pravém horním rohu podokna s hierarchickou strukturou. Místo katastrů jsou pak vidět vytvořené nálepky s modrou ikonou. Pod nimi jsou pak organizovány plochy.