Uživatelské parametry (UDP)

Pro evidenci atributů, které nejsou součástí standardních atributů, jsou pro uživatelé dostupné tzv. uživatelské parametry. Ty umožňují vytváře nové atributy a k nim nové hodnoty. Přístup k uživatelským atributům je na záložce uživatelské atributy ve spodním pravém podokně. Vy vyplněných UDP se dá používat vyhledávání nebo filty dle hodnoty atributu.

Práce s uživatelskými parametry: