Stížnosti

Stížnosti představují funkcionalitu, která nám umožňuje vést záznamy k objektům, u kterých proběhlo nějaké jednání z veřejností. V rámci stížeností je možné evidovat kdo, kdy a jak stížnost podal, jakým způsobem se na ní ragovalo a kdo, kdy a jest-li ji vyřešil. Stížnosti se evidují pro projekt jako takový.

Práce se stížnostmi se dá rozdělit do tří kroků.