Správa nálepek

Umožňuje vytváře nálepky a přidělovat je k jednotlivým plochám.
Menu Úpravy > Spravovat > Spravovat nálepky
Otevře se dialog, ve kterém se pro jednotlivé plochy nastavují nálepky. Nálepky se mohou vytváře pomocí tlačítek přidat a mazat pomocí tlačítka odebrat. Pokud chceme plochu přiřadit k nálepce, stačí zaškrtnout příslušný box. U nálepek v závorce je uvedeno kolik ploch je pod nálepkou organizováno, u ploch je pak v závorce zase uvedeno, pod kolika nálepkami je zařazená.