Rastrové podkladové mapy

MyTrees umožňuje používat jako mapový podklad rastrové mapy, ať už jde o naskenované mapy nebo letecké snímky. Rastrovou mapu lze přidat několika způsoby.

Pomocí world file

World file je doprovodný soubor, který obsahuje údaje, které umožňují rastrovou mapu přesně umístit. Obvykle mívá stejné jméno jako rastrový soubor, ale liší se svojí příponou.

Pokud má rastr, který chcete vložit, u sebe world file, je možné jej vložit pomocí nabídky mapového okna Soubor > Vložit rastr > Vložit rastr pomocí world file. V dialogu Vložit rastr pomocí world file zvolte rastrový soubor a pokud nebude automaticky doplněn, tak i world file. Navíc je potřeba zvolit souřadný systém údajů o umístění rastru. Rastr pak bude automaticky přidán na správné místo.

Pomocí vlícovacích bodů

Tento způsob vyžaduje, abyste vybrali v mapě tři různé body a tyto body označili i na rastru. MyTrees potom rastr transformuje tak, aby se odpovídající označené body kryly a tím bude rastr správně umístěn.

Vyberte nabídku mapového okna Soubor > Vložit rastr > Vložit rastr pomocí vlícovacích bodů. Vyberte rastr, který chcete vložit a okno mapy se rozdělí na dvě poloviny.

V levé polovině je mapa, v pravé polovině je vkládaný rastr. Mezi oběma polovinami okna je nástrojová lišta s devíti tlačítky. Horní skupina tří tlačítek s čísly odpovídá třem vlícovacím bodům v mapě a červeně označené tlačítko indikuje, který z vlícovacích bodů má být v mapě označen. Prostřední skupina tří tlačítek s čísly odpovídá třem vlícovacím bodům v rastru a červeně označené tlačítko indikuje, který z vlícovacích bodů má být v rastru označen. Spodní skupina tří tlačítek slouží na rotaci rastru, odsouhlasení, že vlícovací body jsou správně rozmístěny a případné zrušení vložení rastru.

Nejdříve vyberte vlícovací body v mapě. Volte body, které jsou snadno identifikovatelné jak v mapě, tak v rastru a přitom jsou dostatečně daleko od sebe. Ideálně by měly tvořit co nejrovnostrannější trojújhelník. Kliknutím levým tlačítkem se vybere vlícovací bod a zároveň se změní označení vkládaného vlícovacího bodu v prostřední nástrojové liště. Pokud některý bod vložíte nepřesně, klikněte na jeho tlačítko v prostřední nástrojové liště a zadejte ho znovu.

Poté zadejte stejným způsobem vlícovací body v rastru. Nakonec odsouhlaste správné umístění vlícovacích bodů, rastr bude umístěn a mapové okno se vrátí po původní podoby.

Z aktuálního výřezu

Tento způsob umožňuje uložit aktuální výřez mapy jako připojený rastr. Toto může být výhodné, pokud je potřeba používat mapy z WMS serveru, který nebude dostupný. Dokud server dostupný je, připojí se předmětná oblast mapy jako rastry a poté již není dostupnost WMS serveru nutná.

Vyberte výřez mapy, který chcete vložit a zvolte nabídku mapového okna Soubor > Vložit rastr > Vložit rastr z aktuálního výřezu.