Popisky v mapě

Popisky v mapě umožňují zobrazit spolu s vykreslovaným objektem i textovou informaci obsahující hodnotu některého atributu objektu. Typickým příkladem popisku je zobrazení čísla v ploše. Popisky je možné zobrazit u prvků z objektových a uživatelských vrstev. Parametry popisků se nastavují pro celou vrstvu ale je možné je pro jednotlivé prvky upravit.

Nastavení popisků pro vrstvu

Popisky se nastavují v dialogu Nastavit mapový projekt, který otevřete pomocí nabídky Mapa > Nastavit mapový projekt, nebo Mapa > Nastavit popisky (otevře dialog a přímo vybere záložku s popisky) V levé části záložky vyberte vrstvu, pro niž chcete popisky nastavit. Vrstvy, které mají za jménem hvězdičku, mají zobrazovaní popisků zapnuté.

Zobravání popisků pro vrstvu zapnete zaškrtnutím políčka Zobrazit. Kromě toho lze nastavit atribut, jehož hodnota bude zobrazována, barva popisku, velikost písma, vzdálenost popisku od středu prvku a směr, ve kterém je popisek od středu vykreslen.

U velikosti písma je možné zvolit, aby velikost písma byla interpretována jako velikost v reálných jednotkách (používají se jednotky hlavního souřadného systému). Pokud je tato možnost zvolena, velikost písma je nastavena na 10 a hlavní souřadný systém má jako jednotky metry, bude se popisek vykreslovat jako by byl veliký 10 metrů a bude tedy v různých měřítkách na obrazovce jinak velký.

Nastavení popisků pro jednotlivé prvky

Parametry popisků, které jsou nastaveny pro celé vrstvy, je možné u jednotlivých prvků měnit. Tato vlastnost je užitečná například pokud roste několik stromů těsné blízkosti, překrývají se a jejich popisky jsou tak špatně čitelné. U konkrétních stromů je pak možné změnit umístění popisku tak, aby byly dobře čitelné. Lze měnit všechny parametry kromě viditelnosti - pokud jsou popisky pro celou vrstvu vypnuté, není možné je zapnout jen pro jednotlivé prvky ve vrstvě.

  1. V mapovém okně vyberte prvky, u kterých chcete změnit nastavení popisků.
  2. Otevřete dialog Upravit nastavení popisků (nabídka mapového okna Výběr > Individuální nastavení > Upravit nastavení popisků)
  3. Změňte vybrané parametry a uložte je stiskem tlačítka OK.

Hromadné zapnutí/vypnutí všech popisků v projektu

V případě potřeby je možné paušálně vypnout všechny popisky v projektu či ovlivnit od jakého měřítka budou použity.

  1. Otevřete dialog Upravit volby mapy (hlavní nabídka Mapa > Upravit volby mapy, nebo nabídka mapového okna Úpravy > Upravit volby mapy).
  2. V záložce Popisky a legendy v sekci Popisky zaškrtně nebo odškrtněte políčko Povolené, podle toho, jestli mají být popisky v projektu aktivní nebo ne.
  3. V záložce Popisky a legendy v sekci Popisky nastavte minimální měřítko mapy, od kterého mají být popisky aktivní. Pozor! Měřítka jsou považovány za zlomky a proto měřítko 1:200 je větší než 1:2000.