Pohyb v mapě

Pro pohyb v mapě jsou k dispozici nástroje, které jsou dostupné v pravé nástrojové liště v sekci Procházet.

Přiblížení

Táhnutím při stisknuté levém tlačítku myši vyberte v mapě obdélník. MyTrees potom přiblíží mapu tak, aby vybraný výřez zaplnil celé okno.

Oddálení

Táhnutím při stisknuté levém tlačítku myši vyberte v mapě obdélník. MyTrees potom oddálí mapu tak, aby stávající obsah okna zabral vybraný výřez.

Posunutí výřezu tahem

Táhnutím při stisknutém levém tlačítku posuňte obsah okna.

Nastavení nového středu výřezu

Po kliknutí levým tlačítkem myši se vybrané pozice posune do středu okna.

Jít na předchozí výřez

Obsah okna se posune na předchozí výřez mapy.

Jít na následující výřez

Obsah okna se posune na následující výřez mapy. Tato volba dává smysl pouze pokud byla předtím použita volba Jít na předchozí výřez.

Vykreslení v původní velikosti

V okně se vykreslí takový výřez mapy, aby obsáhl všechny připojené vektorové a rastrové mapy.

Překreslení

Obsah okna se znovu vykreslí. Tato volba je užitečná po změně konfigurace mapy.