Ošetření

Ke každému objektu typu strom, stromová skupina a technický bodový prvek, lze přidat příslušné ošetření, které definuje typ zásahu, který má být u daného objektu proveden. K vlastnímu ošetření se dá přistoupit ve spodním pravém podokně, pokud je vybrán daný objekt. Pak je možné se přepnout do záložky ošetření.

Typy úprav objektu ošetření: