Organizační jednotky

Veškeré objekty uložené v tabulkách je nutné mít správně zařazené do příslušné organizační struktury. Hierarchická struktura je třístupňová. Nejvyšší úroveň představuje projekt, druhou pak vyšší organizační jednnotka např. katastrální území či městská část, městský obvod a nejnižší úroveň je pak reprezentovaná plochou. Na vlastní ploše jsou následně evidované jednotlivé objekty (strom, stromová skupina, trávník, vegetační bodový prvek, vegetační plošný prvek, technický bodový prvek, technický plošný prvek, cesta, technický liniový prvek.