Inicializace databáze

Inicializace databáze znamená uvedení databázové struktury používané aplikací MyTrees do výchozího stavu. Všechna data, která byla v MyTrees uložena budou ztracena. Inicializaci databáze provádějte jen pokud skutečně víte, co děláte.

Krok 1

Přejděte do instalační složky (obvykle C:\Program Files\MyTrees) a spusťte program mytrees_init.exe. Objeví se následující dialog.

Screenshot

Krok 2

Kliknutím na tlačítko Next se přesunete na další obrazovku. Tady vyberte volbu Inicializovat databázi.

Screenshot

Krok 3

Kliknutím na tlačítko Next se přesunete na další obrazovku. Vyplněné údaje ponechte beze změny.

Screenshot

Krok 4

Kliknutím na tlačítko Next se přesunete na další obrazovku. Tato stránka obsahuje pouze informativní text a poskytuje možnost rozmyslet se, jestli chcete skutečně pokračovat. Pomocí tlačítka Back je možné se vrátit a změnit libovolná nastavení.

Screenshot

Krok 5

Kliknutím na tlačítko Next se přesunete na další obrazovku. Na této obrazovce začne inicializační proces. Je na ní ukazatel průběhu a textové pole, které ukazuje, co se právě děje.

Screenshot

Krok 6

Jakmile se v textovém políčku ukáže nápis Inicializace databáze uspěšně dokončena, můžete klinout na tlačítko Next. To ukončí program. Vaše databáze bude aktuální.

Screenshot