Filtr

Filtr slouží k zobrazení a prohlížení těch objektů, které splňují určité (předem stanovené podmínky). Například pokud chci prohlížet objekty typu strom, které splňují podmínku, že jsou vyšší než 20m, využiji vhodným způsobem filtr. Přístup k filtru se nachází na nástrojové liště pravého horního podokna. Jedná se o ikonu malého trychtýře. Sousední ikona (přeškrtnutý trychtýř) pak filtr ruší a přechází do normálního - úplného zobrazení.

Po stisku příslušné ikony (druhá zleva)se otevře dialog, ve kterém se nadefinují podmínky zobrazení filtru.

V dialogu je potřeba zadat:

Vytvořený filtr (zvláště pokud je složitější) je možné uložit a následně kdykoliv načíst znovu, tím se může práce s filtry výrazně zrychlit. K tomuto účelu slouží tlačítka uložit a načíst.

Po nadefinování filtru se tlačítkem vyhledatfiltr nastaví.