Editace organizačních jednotek

Editace dat v organizačních jednotkách se provádí ve třetím, pravém spodním podokně v tzv."okně na prohlížení a editaci objektů".

Postup změny hodnoty atributů již vytvořené struktury

Po stiknutí tlačítka upravit se jednotlivé atributy zpřístupní pro úpravu. Do té doby je nelze měnit. Po úpravě hodnot je potřeba změny potvrdit tlačítkem ulož. V případě, že nechci změny uložit, je možné použít tlačítka vrátit, čímž se provedené změny zruší a vrátí se původní hodnoty. Návrat původních hodnot se nestane, pokud již byly změny předtím uložené.