Editace atributů objektů

Editací atributů objektů se rozumí postup, při kterém měníme hodnoty atributů již vytvořených objektů.

Postup změny hodnoty atributu již vytvořených objektů
Přístup k vlastním objektům je umožněn ve spodním pravém podokně v tzv. "okně na prohlížení a editaci objektů" po výběru konkrétního objektu. Po stiknutí tlačítka upravit se jednotlivé atributy zpřístupní pro úpravu. Do té doby je nelze měnit. Po úpravě hodnot je potřeba změny potvrdit tlačítkem ulož. V případě, že nechci změny uložit, je možné použít tlačítka vrátit, čímž se provedené změny zruší a vrátí se původní hodnoty. Návrat původních hodnot se nestane, pokud již byly změny přetím uložené.