Zobrazení vybraných objektů v mapě

K prohlížení vybraných objektů v mapovém projektu slouží ikona "lupy" na nástrojové liště v horním pravém podokně. Po provedeném výběru v tabulce s objekty a stisknutím dané ikonu, dojde k otevření a prohlížení objektu v mapovém projektu.

Pro zobrazení objektu v mapě lze také použít ikonu (druhá zleva) na hlavní nástrojové liště.

Nasledně dojde k otevření mapového projektu, ve kterém budou vybrané objekty vyznačené červeně.