Zadání pracovního příkazu

Do pracovního příkazu lze zařadit pouze objekt typu ošetření. Před vlastním vytvořením pracovního příkazu je tedy nutné nejdřívy vybrat ošetření, která se zadají k realizaci. Pro tyto účely se dá použít dialog pro vyhledávání ošetření úpravy > vyhledat ošetření nebo záložka práce na ploše dostupná v pravém horním okně po výběru konkrétní plochy. Poté co jsou objekty vybrané, se použije volba akce nad vybranými řádky > přidat do pracovního příkazu.
Práce mohou být přidané do již existujících pracovních příkazů, které ještě nejsou uzavřené, nebo se může založit nový pracovní příkaz