WMS

MyTrees podporuje zobrazení vrstev mapy získávaných od služeb WMS. Je možné přidat libovolné množství zdrojů, ale platí, že čím více WMS zdrojů je používáno, tím delší čas je potřeba na vykreslení mapy. Konfigurace WMS vrstev se provádí pomocí dialogu Nastavit vrstvy WMS, který je dostupný z nabídky hlavního okna Mapa > Nastavit vrstvy WMS.

Přidání serveru WMS

Zvolte tlačítko Přidat. V novém dialogu zadejte URL které ukazuje na služby WMS. Pomocí tlačítek Kat. mapa ČR a Ortofoto ČR můžete předvyplnit URL služeb, které veřejně poskytuje ČÚZK. Po kliknutí na tlačítko OK MyTrees načte definiční soubor služby (tato operace může chvíli trvat). Pokud je k použití služby potřeba přihlášení, budete vyzváni k zadání přihlašovacích údajů. Poté bude služba přidána do seznamu Servery WMS a bude potřeba nastavit její vlastnosti.

Úprava vlastností serveru WMS

Zvolte v seznamu Servery WMS server, který chcete nastavit. V pravé části dialogu můžete měnit jednotlivé vlastnosti serveru, zejména to, jestli je aktivní, vrstvy, které se mají vykreslovat a měřítka, při kterých se má služba používat. Vlasnosti Formát obrázku a URL je lepší neměnit, pokud k tomu není dobrý důvod. Vrstvy, které služba vykresluje, mohou mít hierarchický charakter, který je naznačený odsazením názvu vrstvy. Platí, že zaškrtnutí nadřazené vrstvy by mělo způsobit vykreslování všech podřízených vrstev, ale záleží na službe samotné, jestli to dodrží.

Odebrání serveru WMS

Zvolte v seznamu Servery WMS server, který chcete odebrat a stiskněte tlačítko Odebrat.

Změna pořadí serverů WMS

Obrázky s odkladovými mapami, které jsou získány od serverů WMS, jsou vrstveny na sebe v opačném pořadí, než jsou zobrazeny v seznamu Servery WMS. Obrázek ze serveru, který je v seznamu nejvýš, bude vykreslen nejvýš/nejpozději a překryje ostatní. Pořadí serverů lze měnit pomocí tlačítek Nahoru a Dolů, které posunou právě vybraný server.