Vytváření objektů

Vytváření nových objektů je možné provádět několika způsoby. Dva z nich jsou obsažené v datové prohlížežce (kontextové menu, nástrojová liště) a jeden v mapovém projektu. Pokud se vytváří objekty v datové prohlížečce, je potřeba počítat s tím, že bude nutné ještě dodatečně doplnit pozice objetků v mapovém projektu, aby editace byla úplná. V datové prohlížečce i v mapovém projektu je možné doplnit všechny typy objektu tj. stromy, stromové skupiny, technické bodové prvky, technické liniové prvky, technické plošné prvky, vegetační bodové prvky, vegetační plošné prvky, trávníky a cesty.