Vyhledávání v uživatelských vrstvách

Prvky uživatelsky kreslených vrstev mohou mít připojen popisek. Tento dokument popisuje, jak mezi prvky v uživatelsky kreslenýh vrstvách nalézt a zobrazit ty, které vyhovují zadanému dotazu. Tato funkce může být užitečná například pokufd jedna z uživatelsky kreslených vrstev obsahuje body s polohou vesnic a popisky obsahují názvy vesnic. Pomocí vyhledávání v uživatelských vrstvách můžeme snadno nalézt pozici libovolné vesnice.

  1. Otevřete okno s mapou.
  2. V nabídce zvolte Výběr > Vybrat z uživatelsky kreslených vrstev. Objeví se dialog.
  3. Zadejte řetězec, který chcete v popiscích hledat a stiskněte tlačítko Vyhledat. Můžete také ovlivnit, jakým způsobem se shoda s popiskem bude určovat (popisek začíná na hledaný výraz, popisek obsahuje hledaný výraz, popisek se shoduje s vybraným výrazem).
  4. Program prohledá všechny uživatelky kreslené vrstvy aktuálního projektu, najde všechny prvky, které budou odpovídat dotazu a vybere je v mapě. Zároveň upraví výřez mapy tak, aby byly všechny nalezené prvky viditelné.