Vektorové podkladové mapy

MyTrees umožňuje používat jako mapový podklad vektorové mapy. Přímo podporovaný je pouze formát Shapefile. Pokud máte mapy k dispozici v jiném vektorovém formátu, je potřeba je nejdříve zkonvertovat do formátu Shapefile. MyTrees nabízí možnost konverze z formátu DXF, DGN (do verze 7), VFK, GML. Dialog, který konverzi nabízí je dostupný pomocí nabídky hlavního okna Nástroje > Mapa > Konvertovat formát podkladové mapy. Pomocí tohoto dialogu je možné mapy pouze konvertovat nebo konvertovat a rovnou připojit.

Připojení vektorové mapy

Vektorovou mapu připojíte v dialogu Nastavit mapový projekt, který je dostupný pomocí nabídky hlavního okna Mapa > Nastavit mapový projekt. V záložce Podkladové mapy zvolte tlačítko Přidat a v dialogu pak vyberte cestu ke složce se soubory Shapefile a jestli se mají při připojování přeskakovat soubory Shapfile, které se svou polohou vymykají ostatním. Každý soubor Shapefile z vybrané složky je interpretován v mapě jako jedna vrstva.

Úprava vlastností podkladové mapy

V dialogu Nastavit mapový projekt v záložce Podkladové mapy lze měnit základní vlastnosti podkladové mapy: název, souřadný systém a její viditelnost. Viditelnost podkladové mapy se projeví u všech jejích vrstev.

Odebrání podkladové mapy

V dialogu Nastavit mapový projekt v záložce Podkladové mapy zvolte podkladovou mapu, kterou chcete odebrat a klikněte na tlačítko Odebrat.