Uživatelské poznámky

Pro evidenci poznámek k vytvořeným objektům jsou dostupné uživatelské poznámky. Přístup k nim je ve spodním pravém okně po výběru daného objektu.

Práce s uživatelskými poznámkami: