Tvorba tiskových sestav

Tiskové sestavy slouží k rychlému a formatovánému tisku objektů a jejich atributů, které jsou u objektů vyplněné.

Vytváření tiskových sestav