Správa uživatelů a omezení přístupu k projektům

Do aplikace MyTrees je potřeba se přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla. Aplikace používá přihlašovací údaje k zaznamenávání toho, kdo provedl jakou změnu a také k případnému omezení přístupu k některým projektům v databázi.

Administrátorský účet

Při prvním spuštění programu je nutné se přihlásit pod zvláštním administrátorským účtem, pomocí kterého se následně provede nastavení účtů příslušných uživatelů. Uživatelské jméno tohoto účtu je administrator, heslo je admin. Heslo doporučujeme změnit.

Administrátor má právo spravovat uživatele, omezovat jejich přístup k jednotlivým projektům v databázi a nahrávat novou licenci.

Správa uživatelských účtů

Dialog pro správu uživatelských účtů je dostupný pomocí nabídky Úpravy > Spravovat > Spravovat uživatelské účty.

Snímek dialogu pro správu uživatelských účtů

Nového uživatele lze přidat pomocí tlačítka Přidat v levém spodním rohu dialogu. Přidaný uživatel se objeví v seznamu uživatelů s přihlašovacím jménem new_user. Vyberte ho a změňte přihlašovací jméno, vyplňte skutečné jméno uživatele a heslo. Pokud má mít uživatel právo měnit údaje, je nutné zaškrtnout volbu Smí upravovat data.

Nastavení přístupu k projekům

V případě, že se do aplikace přihlašuje více různých uživatelů a v databázi je více projektů, je možné pro každého uživatele nastavit, které projekty pro něj budou viditelné. Dialog nastavení přístupu k projektům je dostupný pomocí nabídky Úpravy > Spravovat > Spravovat přístup k projektům.