Prohlížení organizačních jednotek

K prohlížení organizačních jednotek dochází ve vlastní datové prohlížečce tím, že v podokně s hierarchickou strukturou vybíráme její jednotlivé úrovně (projekt, katastr plocha). V horním podokně se pak v jednotlivých záložkách zobrazují atributy a informace o daných úrovních

Postup prohlížení organizačních jednotek