Přiložené soubory

Ke každému z 9 typů objektů (strom, stromová skupina, technické bodové prvky technické liniové prvky, technické plošné prvky, vegetační bodové prvky, vegetační plošné prvky, trávníky cesty) a k plochám můžou být připojené soubory, většinou obrazové povahy (fotky). Přístup k těmto souborům je ve spodním pravém podokně na záložce Soubory. Souborů může být k jednomu objektu připojeno libovolně mnoho. Po kliknutí pravým tlačítkem myši na připojený soubor se soubor otevře v defaultním prohlížeči, který je k daném formátu v operačním systému připojen. Např. fotky se otevřou v aplikaci Windows Fotogalerie, dokument v PDF se otevře v Acrobat Readerapod.
.


Práce s připojenými soubory: