Pracovní příkazy

Pracovní příkazy slouží k zadání ošetření k realizaci arboristickým firmám a zachycení tohoto stavu v databázi. Pomocí pracovního příkazu je pak možné sledovat průběžné plnění prací a vytvářet poznámky k provedeným zásahům. Pracovní příkaz zůstává v databázi trvale uložený a kdykoliv je tedy možné zjistit co, kdo a kdy se dělalo a eventuálně jaké u toho byly potíže.
Pracovní příkazy se dají nadefinovat pouze pro objekty typu ošetření u stromů.