Popis hlavního okna

Hlavní okno se skládá se ze tří podřízených oken, nástrojové lišty a menu. Podřízená okna jsou od sebe oddělená posouvacími lištami, které umožňují upravovat jejich velikost.

Hlavní okno se vždy nachází v jednom ze dvou režimů: inventarizace objektů nebo pracovní příkazy. V režimu inventarizace objektů se zobrazují data o inventarizovaných objektech, v režimu pracovních příkazů se zobrazují pouze data související s pracovními příkazy.

Okno se seznamem projektů a jejich strukturou

Toto okno zobrazuje hierarchickou strukturu projektů v databázi. V režimu inventarizace objektů má okno nadpis Inventarizace objektů a zobrazuje projekty, skupiny ploch, plochy a případně nálepky. V režimu pracovních příkazů má okno nadpis Pracovní příkazy a zobrazuje projekty a jejich pracovní příkazy. Do podúrovní se dostaneme rozklikáváním ikonky "+" vlevo od názvu úrovně. Po kliknutí na název úrovně se vpravo zobrazí informace o ní.

Okno se seznamem evidovaných objektů

V rámci tohoto podokna je možné procházet jednotlivé objekty, které jsou evidovány v rámci vybrané organizační jednotky. Okno obsahuje několik záložek. První záložka obvykle obsahuje přehled informací o vybrané organizační jednotce (např. počty obsažených evidovaných objektů) a další záložky obsahují seznam evidovaných objektů.

Okno na prohlížení a editaci evidovaných objektů

Toto podokno obsahuje informace o vybraném objektu ze seznamu evidovaných objektů, případně (pokud v seznamu ještě není nic vybráno) s detaily o vybrané organizační jednotce.

Menu

Položky menu slouží pro přístup k vlastnostem aplikace.

Nástrojová lišta

Slouží pro rychlý přístup k často voleným funkcím a volbě příslušného módu.