Otevření okna s mapou

Mapa se otevírá v samostatném okně.

Zobrazení celé mapy projektu

Pomocí nabídky Mapa > Zobrazit mapu se zobrazí mapové okno s mapou aktuálního projektu. V okně se zobrazí celá oblast pokrytá mapovými podklady. Pokud jsou mapové podklady rozsáhlé, může tato operace trvat delší dobu. Stejná akce se provede při stisku ikony Zobrazit mapu v nástrojové liště.

Ikona nástrojové lišty Zobrazit mapu

Zobrazení vybraných objektů

Pomocí nabídky Mapa > Zobrazit vybrané objekty v mapě se otevře mapové okno a zobrazí se v něm okolí objektů, které jsou právě vybrány v okně se seznamem evidovaných objektů. Vybrané objekty budou vybrány i v mapě. Stejná akce se provede při stisku ikony Zobrazit v mapě v nástrojové liště. Pomocí akce se provede také pomocí stisku kontextové akce Zobrazit objekty v mapě v seznamu evidovaných objektů.

Ikona nástrojové lišty Zobrazit v mapě

Ikona kontextové akce Zobrazit objekty v mapě