Otevření aktuální pozice mapy v internetovém prohlížeči

V případě nutnosti je možné otevřít aktuální pozici mapy v prohlížeči v některém mapovém portálu pomocí nabídky mapového okna Soubor > Otevřít v...