Nástrojová lišta

Pomocí nástrojové lišty se dají vytvořit pouze dva typy objektů a sice nový strom (druhá ikona zleva) a nová stromová skupina (třetí ikona zleva).


Příklad
Dialog pro editaci nové stromové skupiny