Nálepky

Nálepky představují v aplikaci nástroj, který umožňuje vytvořit nad plochami novou organizační strukturu tak, aby byly pro uživatele lépe identifikovatelné. Přičemž platí, že jedna plocha může být současně zařazená pod více nálepkami. Například uživatel si může rozdělit plochy dle typu zeleně - sídlištní zeleň, uliční stromořádí, školy a školky, náměstí, hřbitovy apod. nebo si může plochy rozdělit dle správy, kterou v nich vykonávají příslušné subjekty např. Technické služby, soukromá firma apod. Různých členění je možné vybrat neomezeně mnoho.