Mód pracovních příkazů

Aby byly pracovní příkazy viditelné a uživatel si je mohl prohlížet, je potřeba se přepnout do tzv. módu pracovních příkazů. V tomto módu nejsou viditelné objekty inventarizace, ale pouze vytvořené pracovní příkazy. Pokud chceme tento mód opustit je potřba se opět přepnout do módu inventarizace objektu, který je defaulně zvolený.Přepínání módu umožňují dvě ikony na hlavní nástrojové liště. Kliknutím na příslušnou ikonu se zapne požadovaný mód.

Mód pracovních příkazů

Mód inventarizace objektu