Mazání objektů

Mazání objektů je přístupné v pravém horním podokně, pokud je v levém okně vybraná plocha. Na zvolené záložce (dle typu objektu) si vybereme objekty, které chceme mazat pomocí kláves SHIFT a současný stisk levým tlačítkem myši (blokový výběr) nebo CTRL a současný stisk levým tlačítkem myši pro individuální výběr. Vybrané řádky se zamodří.
Následně stiskem pravým tlačítkem myši nad vybranými řádky aktivujeme dialog, ve kterém zvolíme volbu Smazat objekty ve výběru