Licence

Aplikace MyTrees potřebuje ke svému běhu platnou licenci. Pokud nemáte k dispozici platný licenční klíč, požádejte o něj firmu SAFE TREES s.r.o. Kontaktní údaje naleznete na stánkách http://www.safetrees.cz.

Úvodní nahrání licence

Při prvním startu aplikace budete vyzváni k nahrání licenčního klíče. Vyberte soubor s platnou licencí.

Platnost licence je obvykle 1 kalendářní rok. Po uplynutí této doby je potřeba licenci aktualizovat. Datum, kdy platnost licence vyprší se vypisuje v pravém dolním rohu hlavního okna aplikace.

Aktualizace licence

Novou licenci je možné nahrát pomocí nabídky Nápověda > Nahrát licenci.