Kontroly ploch

Příslušná funkcionalita slouží k zaznamenání provedených kontrol ploch na zájmovém území.

Vytvoření kontroly je přístupné po klinutí pravým tlačítkem myši na název plochy a volbou Přidat kontrolu plochy

Vytvoření kontroly plochy

Dialog kontroly plochy


Dialog kontroly plochy