Kontextové menu

Tento způsob přidávání objektů je přístupný po stisku pravého tlačítka na příslušnou plochu, do které chci objekty přidávat. Objeví se jednoduché menu, ve kterém vyberu příslušný objekt, který chci vytvářet. Pro každý typ objektu se následně objeví dialog, ve kterém se vyplňují příslušné atributy. Při tomto způsobu přidávání je nutné dodatečně v mapovém projektu doplnit pozice objektu viz. práce s mapou > tvorba a editace objektů


Příklady
Dialog pro editaci nového stromu

Dialog pro editaci nového trávníku