Instalace MyTrees v režimu klient-server

Tento dokument popisuje, jak nainstalovat MyTrees tak, aby fungovalo v režimu klient-server.

Instalace serverové části

 1. Nainstalujte MyTrees obvyklým způsobem. Až se objeví Průvodce nastavením aplikace MyTrees pokračujte podle pokynů k instalaci databáze s následujícím rozdílem v kroku 3.

  Do políček "Úložiště médií" a "Dočasné úložiště médií" vyplňte cestu k adresáři, do kterého se budou ukládat připojené soubory. Předpokládejme, že jste vyplnili cestu "C:\MyTreesMedia".

  Screenshot
 2. Ujistěte se, že port 5432 není blokován firewallem.
 3. Jděte do adresáře "C:\Documents and Settings\All users\Data aplikací\MyTrees\pgdata" a upravte soubor "pg_hba.conf". Zkopírujte řádek obsahující slova "host", "all", "all", "127.0.0.1/32", "md5" a vložte ho na konec souboru. Změňte síťovou předponu "127.0.0.1/32", aby odpovídala vaší síťové předponě (např. "192.168.0.0/24").
 4. Nastavte složku "C:\MyTreesMedia" jako sdílenou. Ujistěte se, že uživatelé, kteří budou MyTrees spouštět na klientských stanicích budou mít do této složky právo zapisovat.

Instalace MyTrees na klientské stanici

 1. Namapujte sdílenou složku s médii jako síťový disk. Předpokládejme, že byla namapována jako disk M:.
 2. Ujistěte se, že port 5432 není blokován firewallem.
 3. Nainstalujte MyTrees obvyklým způsobem.
 4. Během instalace se objeví okno "Průvodce nastavením aplikace MyTrees".

  Screenshot
 5. Kliknutím na tlačítko Next se přesunete na další obrazovku. Tady vyberte volbu Zapsat údaje o připojení.

  Screenshot
 6. Kliknutím na tlačítko Next se přesunete na další obrazovku.

  • Do políčka "Adresa DB serveru" vyplňte IP adresu počítače, na kterém je nainstalována serverová část MyTrees.
  • Pokud je vaše lokální síť rychlá vyplňte do políček "Úložiště médií" a "Dočasné úložiště médií" cestu "M:\". Pokud je vaše lokální síť pomalá vyplňte do políčka "Úložiště médií" cestu "M:\" a do políčka "Dočasné úložiště médií" cestu k lokálnímu adresáři, do kterého může uživatel, který bude MyTrees spouštět, zapisovat. Síť s rychlostí 100Mb je rychlá, síť s rychlostí 10Mb může být ryuchlá, pokud neplánujete používat velké množství podkladových map nebo velké letecké snímky.
  Screenshot
 7. Kliknutím na tlačítko Next se přesunete na další obrazovku. Tato stránka obsahuje pouze informativní text a poskytuje možnost rozmyslet se, jestli chcete skutečně pokračovat. Pomocí tlačítka Back je možné se vrátit a změnit libovlná nastavení.

  Screenshot
 8. Kliknutím na tlačítko Next se přesunete na další obrazovku. Na této obrazovce začně aktualizační proces. Je na ní ukazatel průběhu a textové pole, které ukazuje, co se právě provádí.

  Screenshot
 9. Jakmile se v textovém políčku ukáže nápis Zápis údajů o připojení uspěšně dokončen, můžete klinout na tlačítko Next. To ukončí program. Vaše databáze bude aktuální.

  Screenshot