Instalace databáze

MyTrees používá k uložení dat databázový engine PostgreSQL, momentálně ve verzi 8.4. PostgreSQL není instalována standardním způsobem, ale její binární soubory jsou uloženy v rámci instalačního adresáře MyTrees a vytvoří se uživatel, pod kterým služba poběží, vytvoří se samotná služba a inicializuje se databázový klastr.

Krok 1

Tento krok vynechejte pokud instalujete samotné MyTrees a okno "Průvodce nastavením aplikace MyTrees" se otevřelo automaticky.

Běžte do instalačního adresáře (obvykle C:\Program Files\MyTrees) a spusťte program mytrees_init.exe. Objeví se následující okno průvodce.

Screenshot

Krok 2

Klikněte na tlačítko Next a přejděte na následující stránku. Zde zvolte možnost Instalovat databázi PostgreSQL.

Screenshot

Krok 3

Klikněte na tlačítko Next a přejděte na následující stránku. Doporučujeme nechat nastavení na této stránce ve výchozí podobě.

Screenshot

Krok 4

Klikněte na tlačítko Next a přejděte na následující stránku. Tato stránka obsahuje jen informativní text a dává prostor promyslet si, jestli chcete určitě pokračovat. Je možné se vrátit zpět pomocí tlačítka Back a změnit kterékoliv nastavení.

Screenshot

Krok 5

Klikněte na tlačítko Next a přejděte na následující stránku. Instalační proces začne automaticky. Na indikátoru průběhu a v textovém poli lze sledovat postup instalace.

Screenshot

Krok 6

Až se v textovém poli objeví nápis Instalace databáze uspěšně dokončena, můžete kliknout na tlačítko Next. To ukončí celý program.

Screenshot