Historie změn

Při uložení stromu (stromové skupiny, ...) se v databázi uloží záznam o změně spolu s aktuálními hodnotami atributů stromu. To umožňuje prohlédnout si historii změn u jednotlivých stromů včetně toho, které údaje byly změněny, kdy a kým.

Zobrazení historie změn konkrétního objektu

  1. V seznamu objektů v ploše vyberte konkrétní objekt (strom, ...).
  2. Klikněte nad ním pravým tlačítkem myši a v lokální nabídce zvolte možnost Zobrazit historii.
  3. Objeví se dialog s přehledem změn. Je možné vidět, kdy ke změně došlo, kdo ji provedl a co se změnilo. Změněné hodnoty jsou zvýrazněny červeně.