Instalace MyTrees

Aby byla aktualizace úspěšná, je potřeba ji spustit pod účtem s administrátorským oprávněním.

Krok 1

Spusťte instalační soubor. Objeví se průvodce instalací.

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 5

Krok 6

Krok 7

Po dokončení instalace souborů se objeví dialog "Průvodce nastavením aplikace MyTrees." V něm postupujte podle pokynů k aktualizaci databáze.

Krok 8

Po ukončení "Průvodce nastavením aplikace MyTrees" zavřete i průvodce instalací.